Táto stránka je prístupná len pre veterinárnych lekárov s platnou licenciou.

Kontakty

Adresa

CEVA ANIMAL HEALTH SLOVAKIA, s.r.o.
Račianska 153
831 53 Bratislava

Kontaktné osoby

Spoločenské zvieratá

Milan Folťan - Odborný konzultant 
+421 905 725 162
milan.foltan@ceva.com

Hospodárske zvieratá

MVDr. Tomáš Jirásek - Business Unit Manager pre ČR a SR 
Ošípané a hydina
+420 739 494 022
tomas.jirasek@ceva.com

MVDr. Róbert Číri - Odborný konzultant pre segment prežúvavce
+421 918 599 169
robert.ciri@ceva.com

MVDr. Milan Štefkovič, Ph.D. - Technický a marketingový manažér pre segment prasiat
+421 907 911 632
milan.stefkovic@ceva.com

Hydina

MVDr. Pavol Kováč - Technický manažér pre ČR a SR 
+421 918 082 936
pavol.kovac@ceva.com

E-Mail

ceva@ceva-ah.sk

Webstránka

sk.cevaclub.com

Telefón

Tel. +421 255 566 488