Táto stránka je prístupná len pre veterinárnych lekárov s platnou licenciou.

Kontakty

Poštová adresa

CEVA ANIMAL HEALTH SLOVAKIA spol. s.r.o.
Račianska 153
831 53 Bratislava

Kontaktné osoby

MVDr. Tatiana Tóthová - Riaditeľ spoločnosti
tatiana.tothova@ceva.com

MVDr. Richard Macek - Manažér predaja
richard.macek@ceva.com

MVDr. Milan Štefkovič, Ph.D. - Technický a marketingový manažér pre segment prasiat
milan.stefkovic@ceva.com

MVDr. Tomáš Páleník - Technický a marketingový manažér pre segment prežúvavce
tomas.palenik@ceva.com

MVDr. Lucia Šuľáková - Marketingový a produktový manažér pre segment malých zvierat
lucia.sulakova@ceva.com

 

E-Mail

ceva@ceva-ah.sk

Webstránka

sk.cevaclub.com

Telefón

Tel. +421 2 55 56 64 88